הודעה מאת הדס גרסול:תוכנית השבוע הקרוב

נקיון חצר: מתחם ישן כיתה ז'- מתחם חדש- ו'1

ימים ראשון, שני ושלישי מתקיימ תערוכת יום השואה לפי השעות בהן נרשמתם. בהצלחה!

יום ראשון 23.4 

7:45- התעמלות בוקר

11:20-11:45- הפסקה פעילה במקלט מחשבים עם נאוה לשכבות א' - ג'.

יום שני 24.4 

9:55-10:45- טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה. באחריות שכבה ח'. יש להגיע לבושים בחולצת תלבושת לבנה. בהצלחה!

יום שלישי 25.4

8:45-9:30- מעגל שיח אישי איתי- שכבה ב'

9:50-12:15- כיתה ו'2 נוסעת לימיה.

יום רביעי 26.4

8:00-13:00- פסיעות ראשונות -שכבה ב'- ניווט בדרך לשלום, אשדות יעקב. בהצלחה!

8:00-14:00- פעילות פרחי ספורט באולם ספורט שכבות ג'-ו'. פרטים אצל נועה . בהצלחה!

9:50- 11:20- מיצב שפה חיצוני. שכבות ה' וח'. בהצלחה!

12:30-13:15- שכבה ח' מעברים מפגש ראשון בבית הספר. בהצלחה!

יום חמישי 27.4

9:00-11:00- שכבה ד' יריד מדעים במכללה. פרטי שעת יציאה אצל עליזה.

18:00-19:30- הורי וילדי שכבה ח' -שיחה עם שרון שדה מנהל בית ירח לקראת התיכון.

שבוע טוב