הודעה מאת הדס גרסול:תוכנית השבוע הקרוב

נקיון חצר: מתחם ישן- כיתה ח'- מתחם חדש- כיתה ד'1

יום ראשון 22.4

7:45- מפגש בוקר

יום שני 23.4

11:20-11:45- הפסקה פעילה במקלט מחשבים עם נאוה לשכבות א' - ג'.

יום שלישי 24.4

9:50-12:15- כיתה ו'2 נוסעת לימיה.

יום רביעי 25.4

8:45-9:25- טקס ראש חודש אייר ויום עצמאות צוות מורים. יש להגיע לבושים בחולצות תלבושת תכלת או לבן. בהצלחה!

יום חמישי 26.4

במהלך כל היום מחקר עולמות הילדות בשכבות. ב'-ד'-ו'. פרטי השעות בכל כיתה ביומן בית הספר.

11:20-11:45- שכבה ג' הפסקה פעילה בחצר מתמטיקה.

שבוע טוב