הספרייה יוצאת לחופשת קיץ החל מה 13.7.17 ועד 15.8.17 

קיץ נפלא

צוות הספרייה
   

עליך להגיע לבית הספר כדי להגיש את עבודת הקיץ ו או להיבחן

  ביום ה' 24/8/17 9:00 - מתמטיקה   

  ביום א' 27/8/17   9:00 - אנגלית

  ביום ב' 28/8/17   9:00 - כל שאר המקצועות כולל הגשת עבודות

תלמידים אשר יעדרו ממבחני המעבר שנקבעו להם ו/או לא יגישו העבודות במועד המצוין,

לא יורשו להיכנס למהלך הלימודים הסדיר בתחילת השנה.

ציונים שליליים בבחינות המעבר ישוקללו עם ציון מחצית א' של שנה"ל הבאה.

איחולי הצלחה בבחינות וחופשה נעימה!