הודעה מאת וייץ דורית:היום יום שני 20/11, לא יתקיימו:שיעורים 6, 7 עם אורית דגני 

שיעורים 7,8 עם אלי פיכמן  

שיעור 10 עם עידן פלדברג
   
הודעה מאת וייץ דורית:

נמצא צרור מפתחות - ניתן לקבלו במחסן אצל אברהם
   
הודעה מאת וייץ דורית:

יא' 5, יא' 6, יא' 8 - להגיע בשעה 3 לפעילות באולם תיאטרון
   

הודעה מאת כהן ענבר:מורים חסרים יום ב', 20/11: מאיה יששכר, מוטול דין, אורלי סודאי,עדי נשיא-טוויג,חן דגבאלי 

 
   

הודעה מאת נהרי דליה:מורים הנמצאים בפעילות חוץ בית ספרית מחר יום ב' 20/11 -ברק חןקובי מרקוביץ
   

'הורים שטרם הסדירו תשלום לבית הספר מתבקשים לעשות זאת דרך הקישור הבא:  https://goo.gl/EgEV6y