הלימודים בשכבת יא מחר - יום ה' 18.1 יתקיימו במתכונת של שיעורי תגבור, על פי מערכת השעות הרגילה (המורים ילמדו, השיעורים יתבססו על תגבור וחזרה ולא על התקדמות בחומר) תלמידים שלא יצאו לגדנע - נוכחות חובה!
   

הודעה מאת וייץ דורית:מורים חסרים יום חמישי, 18/1:ענת ליבר

הראל טלי - תגיע לשעה 8

אברהם שי - יגיע בשעה 4

רונה בן חור
   

טופס החתמת הורים - אישור יציאה למוזיאון הכסף לתלמידי כלכלה מנהל עסקים, מצוי באתרנו: דף השער >> מידע >> טפסים.
   

הודעה מאת כהן ענבר:

תלמידים יקרים,

יש להתעדכן בהודעות האתר

בשינויי מערכת וחדרי לימוד,

ובלחיצה על קישור -מערכת השעות עידכונים בכל יום
   

טופס החתמת הורים - אישור יציאה למוזיאון לתלמידי מאה, מצוי באתרנו: דף השער >> מידע >> טפסים.