הודעה מאת כהן ענבר:

יום ה', 19/10 , י' סייבר ר"ת שיעור יסודות המחשב עם גלית ברזם בשעות 9 10 - השיעור לא יתקיים.
   

הודעה מאת גרינברג נאוה:

בחינות בגרות בחורף 2018 תלמידים ובוגרים שרוצים להיבחן בחורף מוזמנים להירשם במזכירות הפדגוגית. הרישום יסתיים ב- 30.10.2017.בהצלחה!