הודעה מאת וייץ דורית:

תלמידי יא' 3 יא' 1 היום (חמישי) בשעות שביעת ושמינית לומדים ספרות עם ענבל במיני אודיטוריום
   

הודעה מאת וייץ דורית:תלמידי י'4 י'5 הלומדים אנגלית עם פרנק נילי - השיעורים יתקיימו היום (חמישי) בשעות רביעית ושביעית בחדר 307 עם כהן דניס
   

הודעה מאת וייץ דורית:

שכבת יא' - תגבור במתמטיקה, יום חמישי בשעות 4, 5:דוד פור רועי -  שעה 4 חדר 106

שעה 5 חדר 204

קהלת אסף - חדר 323

חודדטוב סטלה - שעה 4 חדר 210 שעה 5 חדר 308

בראל שוש - חדר 107

בן נאים אבי - חדר 203

חן לוין - חדר 304 (מוזמנים גם תלמידים של יעל בן דב) 
   

הודעה מאת כהן ענבר:מורים חסרים יום חמישי, 26/4:

עדי נשיא טוויג