הודעה מאת הדס גרסול:תוכנית השבוע הקרוב

נקיון חצר- מתחם ישן- כיתה ג'1- מתחם  חדש- כיתה ד'2

יום ראשון 17.6 

7:45- מפגש בוקר. ציון ראש חודש תמוז.

מפגשים עם הזמרת מיכל טל בחדר מדעים. בהצלחה!

9:50-10:30- שכבה ג' 

10:35-11:20- שכבה ה'

11:45-12:30- שכבה ד'

17:30-20:00- כיתה ה'1 ערב כיתה סיום שנה בבית הספר. בהצלחה!

יום שני 18.6

8:00-10:35- שכבה ה' פרוייקט קיר ירוק. פרטים אצל חן עייש. בהצלחה!

11:20-11:45- הפסקה פעילה באנגלית לכיתות ג', ד', ה' בחדר אנגלית ובכיתה ד'2. בהצלחה!

17:30-19:00- מפגש סיכום הנהגת הורים בית ספרית.

יום שלישי 19.6

9:00-12:00- פעילות בבית יד לבנים-שכבה ז'. פרטים שעת יציאה אצל עליזה. בהצלחה!

9:50-12:15- כיתה ו'2 נוסעת לימיה.

יום רביעי 20.6

16:30-18:00- שכבה ב' ערב כיתה-סיום שנה בנושא קיץ.בבית הספר. בהצלחה!

יום חמישי 21.6

שכבה ג' הפסקה פעילה בחצר מתמטיקה.

שבוע טוב