הודעה מאת הדס גרסול:תוכנית השבוע הקרוב

נקיון חצר- מתחם ישן- כיתה א'2- מתחם חדש- כיתה ז'2

יום ראשון 24.3

7:45- מפגש בוקר

8:00-14:00- שכבה א' טיול שנתי עמק הירדן. בהצלחה!

9:00-13:00- שכבה ד' רשות העתיקות חפירות באתר חוקוק. פרטי שעת יציאה אצל עליזה. בהצלחה!

9:50-11:20- שכבות ו' ז' ח' יום הפאי. בהצלחה!

11:20-11:45- הפסקה פעילה במקלט מחשבים עם נאוה לשכבות א' - ג'.

יום שני 25.3

11:20-11:45- הפסקה פעילה לקראת טיולי פסח החינוך החברתי.

יום שלישי 26.3

9:00-13:00- שכבה ח' רשות העתיקות חפירות באתר חוקוק. פרטי שעת יציאה אצל עליזה. בהצלחה!

9:50- 12:15- כיתה ו'2 נוסעת לימיה.

9:50-12:15- כיתה ו'1 נוסעת לחווה החקלאית.

16:00-19:00- יום ההתרמה לאילן. שכבה ו'. בהצלחה!

יום רביעי 27.3

8:30-11:20- בדיקת ראיה לשכבה א'.

10:35-12:30- כיתה ז'1 אומנות דע מאין באת. בהצלחה!

10:35-11:20- מעגל שיח אישי עם הדס, שכבה ג'.

12:30-13:15- מעגל שיח אישי עם הדס, שכבה ג'.

יום חמישי 28.3 

8:00-18:00- שכבה ה' טיול שנתי גליל מערבי. בהצלחה!

8:00-10:00- שכבה ח' מבחן מיצב פנימי בעברית. בהצלחה!

10:35-12:30- כיתה ז'2 פעילות אומנותית "דע מאין באת".

9:50-11:20- כיתה ו'1 סדנת מצמיחים.

11:45-13:15- כיתה ו'2 סדנת מצמיחים.

שבוע טוב