הודעה מאת הדס גרסול:



תוכנית השבוע הקרוב

נקיון חצר- מתחם ישן- כיתה א'1- מתחם חדש- כיתה ז'1

יום ראשון 26.5

7:45- מפגש בוקר

8:00-9:25- כיתה ה'2 הדרכת פיקוד העורף.

9:00-11:00- שכבה ז' יריד מדעים אסטרונומיה. פרטי שעת יציאה אצל עליזה.

9:50-11:20- כיתה ה'1 הדרכת פיקוד העורף.

11:20-11:45- הפסקה פעילה במקלט מחשבים עם נאוה לשכבות א' - ג'.

11:20-11:45- טורניר כדורגל שכבות ד'2 - ה'1. בהצלחה!

יום שני 27.5

8:00-9:25- כיתה ה'1 הדרכת פיקוד העורף.

8:00-9:25- כיתה ח'1 ח'2 מעברים מפגש פעילות בכיתה.

9:50-11:20- כיתה ה'2 הדרכת פיקוד העורף.

יום שלישי 28.5

8:00-17:00- כדור עף חופים בנות ז' ח'. פרטי שעת יציאה אצל עליזה. בהצלחה!בהצלחה!

9:50-12:15- כיתה ו'1 נוסעת לחווה החקלאית.

9:50-12:15- כיתה ו'2 נוסעת לימיה.

11:45-13:15- כיתה ה'1 הדרכת פיקוד העורף.

יום רביעי 29.5

8:00-17:00-כדור עף חופים בנות ז' ח'. פרטי שעת יציאה אצל עליזה. בהצלחה!

8:00-9:25- כיתה ה'2 הדרכת פיקוד העורף.

9:00-10:30- כיתה ו'1 "בית אורי ורמי". פרטי שעת יציאה אצל עליזה.

9:50-11:20- שכבה ה' מיצב פנימי אנגלית. בהצלחה!

11:20-11:45- הדרכת פיקוד העורף צוות.

11:20-11:45- טורניר כדורגל גמר בין כיתות ד - ה. בהצלחה!

11:45-13:15- כיתה ה'1 הדרכת פיקוד העורף.

11:00-12:30- כיתה ו'2 "בית אורי ורמי". פרטי שעת יציאה אצל עליזה.

17:00-19:30- ערב שכבה א' בנושא הקיץ. בהצלחה!

יום חמישי 30.5

8:00- 16:00- שכבה ב' טיול שנתי סובב כנרת ועמק הירדן. בהצלחה!

8:00-9:25- כיתה ה'1 הדרכת פיקוד העורף.

8:30-13:30- כיתה ו'2 תחרות קיקאים בטבריה. בהצלחה! פרטי שעת יציאה אצל עליזה.

9:50-11:20- כיתה ה'2 הדרכת פיקוד העורף.

11:45-13:15- שכבה ח' מיצב פנימי אנגלית. בהצלחה!

שבוע טוב